Här nedan följer en förteckning över de tidningspubliceringar Rebecca Englund varit redaktör för

Förteckningen är sorterad i utgivningsordning.

 

2020-talet:

1. Äventyret med julpuddingen 2021 (Älskade berättelser i juletid 2. Stämningsfull läsning för hela familjen)