Redbook Magazine

Här nedan följer en förteckning över alla publiceringar i amerikanska Redbook Magazine

Förteckningen är sorterad i publiceringsordning

 

1930-talet:

1. 1933 - Volym 62, Nummer 1: The Boomerang Clue, se: The Boomerang Clue 1935 (Amerikansk utgåva).

2. 1936 - Volym 67, Nummer 5 och 6: Murder in the Mews, se: Dead Man's Mirror and Other Stories 1937 (Amerikansk utgåva).

 

1940-talet:

3. 1941 - Volym 76, Nummer 5: N or M? se: N or M? 1941 (Amerikanska utgåvan).

 

1960-talet:

4. 1967 - Volym 128, Nummer 6: Third Girl, se: Third Girl 1967 (Amerikanska utgåvan).