Start
Böcker
Följetonger
Noveller
Film- och Teaterpubl.
Original Editions UK
Original Editions US
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källor

Söklista

Här nedan presenterar jag en lista över (åtminstone en del av alla) publiceringar jag söker.

Förteckningen är indelad i olika kategorier utifrån typ av publicering.

 

Böcker

 

Följetonger

 

Noveller

 

Tidningar och tidskrifter
  (Listan är densamma som i kategorierna Följetonger och Noveller)

 

Följetonger i dagstidningar (I urklippsformat)

 

Följetonger och noveller i dagstidningar (ej urklippsföljetonger)

 

Följetonger och noveller i veckotidningar och tidskrifter

 

Noveller och utdrag i antologier/läroböcker

 

Referenslitteratur