Mary Westmacott & Sophie Hannah

Här nedan förtecknar jag romaner under pseudonymen Mary Westmacott samt Poirotromaner av Sophie Hannah.

Båda förteckningarna är sorterade kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

       Mary Westmacott

 

       Sophie Hannah