Referenslitteratur

Här nedan följer en lista över de referensböcker jag saknar i min samling.

Förteckningen är sorterad i utgivningsordning.

 

1970-talet:

Contract Work in English 5: Women and Crime 1971 (av Margareta Olsson och Christina Stendahl)

Get Come and Go Some Aspects of Situational Grammar. A Study Based on a Corpus Drawn of Agatha Christie 1973 (av Frank Behre)

Agatha Christie - en läsarlots 1976