Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Spänningsromanklubben

 

1980-talet:

1. Tretton vid bordet 1985 (Spänningsromanklubben (Första tryckningen))

 

Senare upplagor:

(1) Tretton vid bordet 1986 (Spänningsromanklubben (Andra tryckningen))

     Tretton vid bordet 1986 (Spänningsromanklubben (Tredje tryckningen))