Specific publication categories

I förevarande sektion förtecknar jag böcker och publikationer utifrån särskilda kategorier (se nedan).

Förteckningarna är sorterade i bokstavsordning

 

Books published under the pseudonym Mary Westmacott

 

Hercule Poirot novels written by Sophie Hannah

 

Theatre Plays

 

The Detection Club

 

Unpublished works