Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Spegeln sprack från kant till kant

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1963

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Mirror Crack'd from Side to Side 1962 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA året därpå under titeln The Mirror Crack'd.

Översättning: Roland Adlerberth (1923-1993)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: 210 x 133 millimeter.

Pris: 15:75 kronor.

Sidantal: 228 sidor.

Problemlösare: Jane Marple

Kommentar: Boken förekommer även i två Varianttyper.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, ordet: Detektivroman samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, tryckåret samt tryckorten. På efterföljande sida finns en (tryckt) dedikation : Till MARGARET RUTHERFORD i djup beundran

På efterföljande sida återfinns en dikt av Tennyson och på sidan därefter (sidan sju) börjar boken med:
FÖRSTA KAPITLET
I

Texten slutar på den opaginerade sidan 228. På de båda efterföljande - opaginerade - sidorna finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från En dos stryknin 1929 till Den gula hästen 1962. Sist i boken kommer ett eftersättsblad.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Spegeln sprack från kant till kant 1965 (Zebra-bok nummer 201)

2. Spegeln sprack från kant till kant 1974

3. Spegeln sprack från kant till kant 1981 (Delfinserien nummer 685)

4. Spegeln sprack från kant till kant 1984 (Boksam)

5. Spegeln sprack från kant till kant 1987 (Bonnierpocket (Första upplagan))

6. Spegeln sprack från kant till kant 2001 (Bonnierpocket (Andra utgåvan))

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat.