I förevarande sektion kommer jag att presentera ett antal statistiska uppgifter om Agatha Christies utgivning i Sverige

 

 

Böcker (Agatha Christie):

Boktitlar: (84 olika titlar (alternativtitlar ej medräknade här!)

Bokupplagor/bokvarianter: 990 stycken.

Teater- och filmhäften: 15 olika titlar (inklusive varianter av förstautgåvorna är antalet 20).

Mary Westmacott: 6 böcker publicerade under sammanlagt 10 olika titlar.

E-bokstitlar: 29 stycken

Punktskriftsböcker: 14 olika titlar (inklusive varianter är antalet 21)

 

Böcker (Sophie Hannah):

Boktitlar: 4 stycken.

E-böcker: 4 stycken.

Ljudböcker: 3 olika titlar (inklusive varianter är antalet 4).

Punktskriftsböcker 1 titel (inklusive variant är antalet 2).

 

Följetonger:

Antal dagstidningsföljetonger: 77 stycken

Antal veckotidningsföljetonger: 33 stycken

 

Noveller:

Antal antologier med novell av Christie: 30 stycken (inklusive varianter av antolgierna är antalet 46)

Antal novellpubliceringar i tidningar och tidskrifter: 212 olika publiceringar (inklusive varianter av tidningar/tidskrifter är antalet 220)

Antal ljudboksnoveller: 32 stycken

Antal Novellixpubliceringar: 11 stycken (Fördelat på fyra olika titlar och två publiceringsformer; fysiska böcker och e-böcker)