Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Stora Romanklubben

(Förteckningen sorterad efter utgivningsår / i bokstavsordning)

 

1980-talet:

1. N eller M? 1983 (Stora Romanklubben)

2. Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben)

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Extratryckt kapitlets nummer samt Christie Mord per korrespondens på den sida där varje kapitel börjar))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 21-44))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 21-44, 93-148 och 221-244))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 21-44, 133-148 och 221-244))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 45-92 och 173-220))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 93-116))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 117-132))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 117-132 och 221-224))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 133-148))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 149-172))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 221-244))

    Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 245-259))

3. Katt bland duvor 1986 (Stora Romanklubben (Första tryckningen))

4. De sju urens mysterium 1987 (Stora Romanklubben)

5. Mördande seans 1987 (Stora Romanklubben)

6. Hemligheten på Chimneys 1988 (Stora Romanklubben)

7. Mord är lätt 1988 (Stora Romanklubben)

8. Oändlig natt 1988 (Stora Romanklubben)

9. Den hemlighetsfulla motståndaren 1989 (Stora Romanklubben (Tryckt i Tyskland. Med författarnamnet i gult på ryggen))

    Den hemlighetsfulla motståndaren 1989 (Stora Romanklubben (Tryckt i Tyskland. Med författarnamnet i vitt på ryggen))

    Den hemlighetsfulla motståndaren 1989 (Stora Romanklubben (Tryckt i Finland)

10. Prövad oskuld 1989 (Stora Romanklubben (Första tryckningen))

 

Senare upplagor:

(3) Katt bland duvor 1987 (Stora Romanklubben (Andra tryckningen))

     Katt bland duvor 1988 (Stora Romanklubben (Tredje tryckningen))

(10) Prövad oskuld 1990 (Stora Romanklubben (Andra tryckningen))

       Prövad oskuld 1991 (Stora Romanklubben (Tredje tryckningen))