Strøyer

Här nedan följer en förteckning över de noveller Strøyer har illustrerat

Förteckningen sorterad i utgivningsordning

 

Noveller i tidningar & tidskrifter:

1940-talet:

1. Den försvunna kokerskan 1948 (OBS! nummer 14)