Sunday Dispatch

Här nedan följer en förteckning över alla publiceringar i brittiska Sunday Dispatch

Förteckningen är sorterad i publiceringsordning

 

1920-talet:

1. 1928 - Den 23 September: Double Sin, se: Poirot's Early Cases 1974 (Brittisk utgåva).

2. 1929 - Den 22 September: The Uncrossed Path, se: The Listerdale Mystery 1934 (Brittisk novellsamling).