Sven-Arne Svanberg

Här nedan följer en förteckning över de talböcker/talboksupplagor Sven-Arne Svanberg läst in

Förteckningen sorterad i utgivningsordning

 

1990-talet:

1. De fyra stora 1996 (Talbok, Kasettband)

 

Senare upplaga:

(1) De fyra stora 2005 (Talbok, CD-R)