Start
Amerikanska original
Brittiska original
Svenska original
Följetonger
Index
Noveller
Referenslitteratur
Söklista

Under den här fliken kommer jag att lista de svenska originalupplagorna av Agatha Christies verk

Den första delen av listan är uppdelad företrädesvis efter decennium plus specifika kategorier för: (1) Romanerna publicerade under pseudeonymen Mary Westacott - (2) Teater- och filmhäften - (3) Sophie Hannahs böcker med Hercule Poirot i huvudrollen.

Den andra delen av listan är uppdelad i kategorier över olika publiceringsmedier.

 

1920-talet

 

1930-talet

 

1940-talet

 

1950-talet

 

1960-talet

 

1970-talet

 

1980-talet

 

1990-talet

 

2000-talet

 

2010-talet

 

Mary Westmacott

 

Teater- och filmhäften

 

Sophie Hannah

 

 

Olika typer av publiceringsmedier:

 

E-böcker

 

Ljudböcker

 

Punktskriftsböcker

 

Talböcker