Start
Amerikanska original
Brittiska original
Svenska original
Följetonger
Index
Noveller
Referenslitteratur
Statistik
Söklista

I förevarande sektion listar jag samtliga svenska förstautgåvor av Agatha Christies verk

Den första delen av sektionen är uppdelad företrädesvis efter decennium och dessutom förekommer specifika kategorier för: (1) Romanerna publicerade under pseudeonymen Mary Westmacott - (2) Teater- och filmhäften - (3) Sophie Hannahs böcker.

Den andra delen av sektionen är uppdelad i kategorier över olika publiceringsmedier.

 

1920-talet

 

1930-talet

 

1940-talet

 

1950-talet

 

1960-talet

 

1970-talet

 

1980-talet

 

1990-talet

 

2000-talet

 

2010-talet

 

Mary Westmacott

 

Film- och teaterpublikationer

 

Sophie Hannah

 

 

Olika typer av publiceringsmedier:

 

E-böcker

 

Ljudböcker

 

Punktskriftsböcker

 

Talböcker