Här nedan följer en förteckning över de böcker (med innehåll av Christie) som ingår i serien

Svensklärarserien

(Förteckningen utgår från titeln på Christies verk)

 

1980-talet:

1. Det erymanthiska vildsvinet 1986 (Svensklärarserien nummer 197)