Här nedan följer en förteckning över de böcker (med innehåll av Christie) som ingår i serien

The Nature Method Library

(Förteckningen utgår från titeln på Christies verk)

 

1940-talet:

1. Philomel Cottage 1949 (The Nature Method Library)

    Philomel Cottage 1949-1953 (The Nature Method Library (I pappkassett))