Titel: Tisdagsklubben

Ingår i: Plus: Svenska för grundskolans senare del Antologi 3

Författare (Redaktörer): Kerstin Erlandsson-Svevar (1950-) och Hans Thorbjörnsson (1934-)

Förlag: Bonniers (Bonnier Utbildning)

Tryckår: 2005

Tryckeri: Alfa Print AB, Sundbyberg

Novellens originaltitel: The Tuesday Night Club (1927).

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Omslag och grafisk form: Lena Eklund/Kolofon        Omslagsbild: Johanna Olofsson/Bildhuset

Bindning: Inbunden i ett kartonnageband.

Storlek: 22 centimeter

ISBN: 91-622-6727-2

Pris: Okänt.

Sidantal: Novellen förekommer på sidorna 34-49 (tillsammans med löpande ordförklaringar).
(Antologin omfattar totalt 320 sidor).

Problemlösare: Jane Marple

 

Senare upplagor av denna titel:

Detta är den enda upplagan av boken.

 

Övriga novellpubliceringar:

1. Hummersupén 1928 (Stockholms-Tidningen 27 maj)

2. Tisdagsklubbens första problem 1932 (Dagens Nyheter 6 november (Upplaga A - Stockholmsupplagan))
    Tidningen även publicerad i en annan edition, se: Upplaga B - Nationalupplagan.

3. Tisdagsaftonsklubben 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 26 juni)

4. Tisdagsklubben 1959 (Thriller-magasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 5)

5. Tisdagsklubben 1990 (I novellsamlingen Miss Marples mysterier)

    Kommentar: Novellen förekommer även i talboksformat, se: The Tuesday Night Club 2017 (I novellsamlingen Miss Marple. The Complete Short Stories).