Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Cyankalium och champagne

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1985

Tryckeri: Bonniers Grafiska Industrier AB Stockholm        Boknummer: 258-4

Originaltitel: Remembered Death 1945 (Amerikanska utgåvan)
Utgiven i Storbritannien samma år under titeln Sparkling Cyanide.

Översättare: Lisbeth Renner (1900-1983) och Louis Renner (1884-1956)

Omslag: Johnny Påhlsson

Serie: Underhållningsbokklubben (Första tryckningen)

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Vinrött band med författarnamnet och titeln i guld på rygge (UTAN försättsblad)

Storlek: 191 x 125 millimeter.

ISBN: 91-0-048538-1

Pris: 110 kronor.

Sidantal: 281 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Överste Johnny Rac

Kommentar: Utöver ordinarie exemplar har jag i min egen boksamling även två "feltryckta varianter" av förevarande utgåva med olika antal försättsblad. En
                      fullständig förteckning över samtliga (kända) feltryckningar finns här.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står ISBN-numret, översättarnas namn, originalets titel, copyrighten, information om första svenska utgåvan, tryckeriets namn, tryckåret samt tryckorten.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
FÖRSTA BOKEN. 

Texten slutar på sidan 281, baksidan är blank och sist i inlagan kommer fyra eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en sammanfattning av boken. På bakre omslagsfliken står en text om Christie samt omslagstecknarens namn, boknumret, förlagsnamnet och ISBN-numret.