Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Bonniers (Albert Bonniers Förlag)

Tryckår: 1987

Tryckeri: Germany by Mohndruck Gütersloh

Boknummer: 303-8

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Hans Jacobsson/Pressens bild (fotografi), Lars-Erik Karlsson (Layout, Typografi)

Serie: Underhållningsbokklubben. Första tryckningen

Bindning: Inbunden med skyddsomslag. Mossgrönt band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen. Omslagets titel med vit text på ryggen

Storlek: 220 x 140 millimeter.

ISBN: 91-0-048212-9

Pris: 114:80

Sidantal: 253

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Först i boken kommer ett försättsblad, därefter smutstitelsidan med titeln, baksidan blank. Därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarnas namn och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, copyright, originalets titel, tryckeriets namn, tryckeriorten samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med 1 Härskarinnan i Littlegreen House

Texten slutar på sidan 245, baksidan är blank och därefter följer två eftersättsblad.

På främre fliken står en text om boken. På bakre fliken står en kort text om författarinnan, vilka som har gjort omslaget, boknumret, förlagsnamnet, ISBN-numret samt jubileumslogotypen ALBERT BONNIERS FÖRLAG 150 ÅR