Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget     Bild 4: Ordlistans främre omslag     Bild 5: Ordlistans bakre omslag

Titel: Peril at End House

Förlag: Glossarförlaget

Tryckår: 1966

Tryckeri: Bröderna Borgströms Boktryckeri AB, Motala

Originaltitel: Peril at End House 1932 (Amerikanska utgåvan) och Peril at End House 1932 (Brittiska utgåvan)

Översättare (Utarbetad av): Ingeborg Eftring och Kerstin Gjerstad

Omslag: Ej angiven.

Serie: Engelsk-Svensk Paragloss Nummer 9

Bindning: Häftad + klamrad (Stämplad LUND som tryckort på bokens och ordlistans bakre omslag)

Storlek: 182 x 115

Pris: 10 kronor

Sidantal: 205 + ?

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: I bokdelen finns en förteckning över de fem första böckerna i serien på främre omslagets insida. Sedan kommer ett försättsblad och därefter smutstitelsidan med förlagsnamnet, förlagets logotyp samt titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet samt förlagsorten. På titelsidans baksida står copyrighten, tryckeriets namn, tryckorten samt tryckåret. På sidan därefter finns en dedikation till Eden Phillpotts. Dedikationssidans baksida är blank och på efterföljande sida finns en innehållsförteckning. Baksidan till nyss nämnda innehållsförteckning är blank.

På nästföljande sida (sidan elva) börjar boken med CHAPTER I The Majestic Hotel

Texten slutar på sidan 204 och på sidan därefter finns en kort text om boken. Den efterföljande sidan är blank och sist kommer ett eftersättsblad. På bakre omslagets insida finns en lista över böckerna sex-tio i serien.

Ordlistans innehåll börjar på främre omslagets insida och på de sista två sidorna finns en förteckning över de tio böckerna i serien.