Titel: Knycklaren

Publicerad i: Dagens Nyheter

Tryckår: 1930

Publiceringsdatum: 9 mars
(I söndagsbilagan till nummer 66)

Tryckeri: Dagens Nyheters Tryckeri, Stockholm.

Originalets titel: The Crackler (1924).

Chefredaktör: Sten Dehlgren (1881-1947).

Översättare: Ej angiven.

Illustratör: Ej angiven.

Pris: 20 öre (å järnvägarna 25 öre).

Sidantal: 1 sida (på sidan elva).

Problemlösare: Tommy och Tuppence Beresford

 

Övriga novellpubliceringar:

1. Prasslaren 2015 (I novellsamlingen Par i brott)