Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Tre blinda möss

Förlag: Reader's Digest AB

Tryckår: 1965

Tryckeri: Skånetryckeriet AB Malmö

Originaltitel: Reader's Digests Condensed Books Volym 59 (1964).
OBS! Den amerikanska utgåvan överensstämmer endast till viss del med den svenska i och med att originalet innehåller fem berättelser varav endast två är
          gemensamma med den svenska utgåvan. De berättelser/noveller som ingår är: (1) A Song of Sixpence av A. J. Cronin - (2) Strangers on a Bridged av
          James B. Donovan - (3) Three Blind Mice av Agatha Christie - (4) Episode av Eric Hodgins och (5) The Island av Robert Merle.

Novellens originaltitel: Three Blind Mice (1948).

Översättare: Lennart Lagerwall.

Omslag: Ej angiven.

Illustrationer av: Henry Seabright och Milton Glaser (Titelsidan)

Serie: Det Bästas Bokval Nummer 37

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Dekorerad pärm med gulddetaljer på ryggen samt i vänster respektive högermarginalen på pärmarna.
Texten Det Bästas Bokval samt titlarna och förlagets logotype i guld på ryggen.

Storlek: ?

Pris: 15:25 kronor.

Sidantal: Novellen med för- och efterskrift är på sidorna 354-413.

Huvudkaraktär/Detektiv: Fristående novell.

Kommentar: Notera att till novellantologin medföljde - från förlaget - både ett Brev och ett Inbetalningskort.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer en exlibrissida, baksidan är blank. Därefter följer smutstitelsidan med titeln (DET BÄSTAS BOKVAL), baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med titeln (Det Bästas Bokval), förlagets logotyp, förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står en text om copyrighten, svensk copyright, tryckeriets logotyp, tryckeriets namn, tryckorten samt tryckåret.

På sidan därefter finns en innehållsförteckning och sedan börjar boken med den första berättelsen:
Slaget.

Texten slutar på sidan 523, baksidan är blank och på efterföljande (opaginerade) sida finns information om var man kan köpa romanerna. Baksidan till informationssidan är blank och sist kommer två eftersättsblad.

På omslagsflikarna finns texter om romanerna i boken (två på varje flik).

 

ÖVRIGA UPPLAGOR:

Inga andra upplagor/tryckningar utgivna.

Kommentar: Utöver publicering i förevarande novellantologi är den aktuella novellen - Tre blinda möss - publicerad på annat håll.