Här nedan följer en förteckning över ett antal olika varianter som Agatha Christies böcker tryckts/givits ut i

 

A:

Alternativa bindningar

 

B:

Bonniers Bokklubb

 

F:

Finlandssvenska parallellupplagor

Förhandsexemplar

Förlagscancellerade

Förlagsetiketterade

Förlagsstämplade

 

L:

Läsecirkelsexemplar

Läsexemplar

 

R:

Recensionsexemplar

 

S:

Snöflingsstämplade

Stjärnstämplade

 

T:

Triangelstämplade