Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Vårt Hems populära romaner

 

1930-talet:

1. Badortsmysteriet 1933 (Åhlén & Åkerlunds Förlag [Albert Bonnier] (Vårt Hems populära romaner))