Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Vem var den skyldige?

Förlag: Wahlström & Widstrand

Tryckår: 1941

Tryckeri: Tilgmanns Tryckeri Helsingfors

Originaltitel: The Murder on the Links 1923 (Brittiska utgåvan) och The Murder on the Links 1923 (Amerikanska utgåvan)

Översatt av: Karin Jensen (född Lidforss 1866-1928)

Omslag: ?

Bindning: Häftad. Skattstämplad 8 öre på bakre omslaget.

Storlek: 8:o

Pris: 1:50

Sidantal: 191

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, texten Bemyndigad översättning, förlagsstaden och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står tryckeristaden, årtalet samt tryckeriets namn.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med FÖRSTA KAPITLET Mitt ressällskap

Texten slutar på sidan 191 och baksidan är blank.