Veronica Schildt-Bendjelloul

Här nedan följer en förteckning över Veronica Schildt-Bendjellouls översättningar

Förteckningen är sorterad i utgivningsordning

 

Novellsamlingar:

1970-talet:

1. Damen med slöjan 1977

 

1980-talet:

2. Damen i den röda klänningen 1980