Titel: Vi är alla misstänkta

Förlag: Veckojournalen

Tryckår: 1943-1944

Publiceringsnummer: Från och med nummer 41 år 1943 till nummer 2 år 1944

Tryckeri: Åhlén & Åkerlunds Fotogravyranstalt, Stockholm

Originaltitel: The Moving Finger 1942 (Amerikanska utgåvan) och The Moving Finger 1943 (Brittiska utgåvan)

Svensk boktitel: Mord per korrespondens 1944 (se nedan)

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Illustratör: Adolf Hallman

Sidantal: Ej löpande paginering.

Pris: 50 öre per tidning (I Finland Fmk 6:-)

Problemlösare: Jane Marple

 

Andra publiceringar som följetong:

De anonyma breven 1958-1959 (Svensk Damtidning)

 

Bokformsoriginal:

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner)

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 129-247))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 193-208 och 241-247))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 193-224))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 193-224 och 241 till slutet))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 193-247))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 209-224))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 209-240))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 209-247))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 225-240))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 241-247))