Titel: Visst minns elefanter

Förlag: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1973 

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 21 Mars och 21 Juni

Tryckeri: Svenska Dagbladets Tryckeri Stockholm

Originaltitel: Elephants Can Remember 1972 (Brittiska utgåvan) och Elephants Can Remember 1972 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Långa skuggor 1973 (se nedan)

Översättare: Magnus K:son Lindberg (1909-1983)

Sidantal: 351

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Mrs. Ariadne Oliver)

 

DETALJER: På titelsidan står det författarnamnet och titeln. På sidan två står det information om översättningen, originalets titel, tryckeriet, tryckeristaden samt årtalet. På sidan tre finns det en innehållsförteckning och på sidan fem börjar boken med En litterär lunch

 

Andra publiceringar som följetong:

-

 

Bokformsoriginal:

Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Häftad) (Läsexemplar))

Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Häftad))

Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag))

Långa skuggor 1973 (Schildts Förlag)