Här nedan följer en förteckning över de böcker (med innehåll av Christie) som ingår i serien

Wahlströms Juryböcker

(Förteckningen utgår från titeln på Christies verk och är sorterad efter utgivningsår)

 

1970-talet:

1. Vadet 1971 (Wahlströms Juryböcker nummer 49)

2. Den beslöjade damen 1972 (Wahlströms Juryböcker nummer 54)

 

Senare upplagor:

(1) Vadet 1972 (Andra upplagan) (Wahlströms Juryböcker nummer 49)

     Vadet 1975 (Tredje upplagan) (Wahlströms Juryböcker nummer 49)

(2) Den beslöjade damen 1974 (Andra upplagan) (Wahlströms Juryböcker nummer 54)