William Molt

Här nedan följer en förteckning över de noveller William Molt har illustrerat.

Förteckningen är sorterad i publiceringsordning.

 

1920-talet:

1. The Yellow Jasmine Mystery 1927

2. The Chess Problem 1927

3. The Baited Trap 1927

4. The Peroxide Blonde 1927

5. The Enemy Strikes 1927