Start
Svenska original
Amerikanska original
Brittiska original
Övriga original
Opublicerade verk
Index
Källförteckning
Söklista

 

Originalutgåvor & originalpubliceringar

USA

 

(Detektiv-)romaner & Novellsamlingar
  Två särskilda kategorier existerar för Mary Westmacottromaner respektive (Detektiv-)romaner av The Detection Club.
  Därtill förekommer även särskilda kategorier för Sophie Hannahs Poirotromaner och
Miss Marplenovellsamlingar av andra författare

 

Följetonger
  En särskild kategori existerar för Mary Westmacottföljetonger.

 

Noveller

 

Pjäsmanus

 

Referenslitteratur
  [Litteratur om Agatha Christies liv och/eller författarskap]