Start
Svenska original
Amerikanska original
Brittiska original
Övriga original
Opublicerade verk
Index
Källförteckning
Söklista

 

Originalutgåvor & originalpubliceringar

Storbritannien

 

(Detektiv-)romaner & Novellsamlingar1
  Tre särskilda kategorier existerar för Mary Westmacottromaner, (Detektiv-)romaner av The Detection Club respektive Varia.
  Därtill existerar även särskilda kategorier för Sophie Hannahs Poirotromaner och Miss Marplenovellsamlingar av andra författare.

 

Följetonger

 

Noveller
  Två särskilda kategorier existerar för Artiklar & Essäer respektive Dikter.

 

Pjäsmanus

 

Referenslitteratur
  [Litteratur om Agatha Christies liv och/eller författarskap]

 

1 Kategorin inbegriper även ett antal verk i andra genrer!