Titel: Mysteriet på Hunterbury*

Publicerad i: Västerviks Demokraten*

Tryckår: 1966-1967        Utgivningsdatum: 22 oktober 1966 till 10 januari 19671.

Nummer: Nr 246 till Nr 7

Tryckeri: Tidn. Östra Smålands Tryckeri AB Kalmar*

Originalutgåva: Sad Cypress 1940 (Brittiska utgåvan)2
Not.! Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan
3.

Svensk originalutgåva: Samvetskval 1940 (Bonniers detektivromaner)

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Sven Persson*

Översättare: Ej angiven.

Bindning: Klamrade.
Anm.! En detaljerad beskrivning av publiceringen finner du här.

Pris: 50 öre per tidningsnummer

Antal avsnitt: 65 avsnitt.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot

 

* Läs detaljbeskrivning!

1 Ursprungligen publicerad i följetongsformat; Mysteriet på Hunterbury 1940 (Svenska Dagbladet).

2 Den första brittiska publiceringen förekommer (möjligen till viss del) i följetongsformat; Sad Cypress 1940 (Daily Express).
   Originalutgåvan i bokform är även utgiven i en "särskild" exportutgåva.

3 Ursprungligen publicerad i följetongsformat; Sad Cypress 1939-1940 (Collier's. The National Weekly).