Start
Svenska original
Engelska original
Referenslitteratur
Index
Källförteckning
Söklista

Engelska original

I förevarande sektion förtecknar jag (företrädesvis) originalutgåvor & originalpubliceringar i Storbritannien respektive USA.

Förteckningarna är sorterade i olika kategorier efter typ av publikation.

 

 

Originalutgåvor & originalpubliceringar i Storbritannien

 

Originalutgåvor & originalpubliceringar i USA

 

Till de båda huvudkategorierna skall adderas det faktum att de centrala bokförläggarna Collins (Storbritannien) respektive Dodd, Mead & Company (USA) även givit ut parallella originalutgåvor i ett antal andra engelsktalande länder: Australien1IndienKanada2 respektive Nya Zeeland.  

 

1 Utöver originalutgåvor i bokform förekommer även en originalpublicerad novell.

2 Utöver originalutgåvor i bokform förekommer även originalpublicerade följetonger och noveller.