Start
Svenska original
Engelska original
Referenslitteratur
Index
Källförteckning
Söklista

 

Engelska original

I förevarande sektion förtecknar jag (företrädesvis) originalutgåvor & originalpubliceringar i Storbritannien respektive USA.

Förteckningarna är sorterade i olika kategorier efter typ av publikation.

 

 

Originalutgåvor & originalpubliceringar i Storbritannien

 

Originalutgåvor & originalpubliceringar i USA

 

Utöver de primära utgivningsländerna har bokförläggarna Collins (Storbritannien) respektive Dodd, Mead & Company (USA) även givit ut parallella originalutgåvor i ett antal
andra engelsktalande länder, nämligen: Australien
IndienKanada Nederländerna respektive Nya Zeeland1.
 

1 Utöver originalutgåvor i bokform förekommer även ett antal originalpublicerade följetonger och noveller!