Novellpastischer

2010-talet

 

2015:

Poirot och det stora bussmysteriet 2015 (Sundsvalls Tidning)