Titel: Hunden med bollen*

Publicerad i: Svenska Dagbladet*

Tryckår: 1938        Publiceringsdatum: 18 mars till 21 april

Nummer. Nr 75 till Nr 106            Editionsbeteckning: Stockholmsupplaga (Uppl. A)*

Tryckeri: Svenska Dagbladets tr., Stockholm*

Originalutgåva: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)1
Utgiven i USA senare samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Svensk originalutgåva: Det stumma vittnet 1961

Chefredaktör och verkst. dir.: Carl Trygger* (1894-1978)       Ansvarig utgivare: Gustaf Ahlbin* (1885-1946)

Översättare: Bemyndigad översättning för Svenska Dagbladet*

Pris: 15 öre per tidningsnummer vardagar*

Sidantal: 252 sidor.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

Kommentar 1: En detaljerad beskrivning över följetongen (och tidningseditionen) finner du här.

Kommentar 2: En förteckning över samtliga senare följetongspubliceringar finner du här.

 

* Läs detaljbeskrivning!

1 Ursprungligen publicerad i följetongsformat i USA under titeln Poirot Loses a Client 1936 (The Saturday Evening Post).
   Anm. (1)! Den första brittiska publiceringen förekommer i följetongsformat under titeln Mystery of Littlegreen House 1937 (Woman's Pictorial).
   Anm. (2)! Den brittiska originalutgåvan är även utgiven i en "särskild" exportutgåva.